Gama SPA
 1. Cennik obowiązuje przy pobycie minimum 7 dniowym. Przy skróceniu pobytu ceny mogą ulec zmianie. Każda kolejna osoba powyżej 5-tej a w domku SPA powyżej 6-tej dopłaca 30 zł/doba. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci.
 2. Obowiązuje zadatek płatny w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji w wysokości przedpłaty dwóch dni za każdy tydzień pobytu. Resztę należności rozliczamy w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy.
 3. Doba hotelowa zaczyna się o 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.
 4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jest częścią zapłaty za pobyt.
 5. Wpłata zadatku oznacza zawarcie umowy oraz akceptację regulaminu.
 6. W sezonie letnim obowiązują turnusy tygodniowe. Minimum 7 dób.
 7. We wczesny-wiosennym oraz jesiennym okresie możliwość ogrzewania domków.
 8. Cennik nie obejmuje opłaty klimatycznej, którą ustala Urząd Miejski na dany rok.
 9. Zabrania się osobą trzecim oraz niezameldowanym przebywania na terenie ośrodka bez wcześniejszego ustalenia.
 10. Zabrania się również bez zgody Wynajmującego przenoszenia mebli do innych pomieszczeń.
 11. Wszelkie usterki należy zgłaszać zaraz po zameldowaniu.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domków.
 13. Akceptujemy pobyt ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata za każde zwierze wynosi 100 zł jednorazowo za cały okres pobyt. Odpowiedzialność za zwierzę podczas pobytu spoczywa wyłącznie na osobie Wynajmującej domek. Za wszelkie zniszczenia oraz zanieczyszczenia podczas pobytu wyrządzone przez zwierzę odpowiada Wynajmujący.
 14. Podczas korzystania z grilla należy zachować szczególną ostrożność i rozpalać z dala od domku. Grill po zakończeniu pobytu należy zdać czysty bez resztek jedzenia oraz popiołu.
 15. Pobieramy kaucje 500 zł zwracaną w dniu wyjazdu. Za wszystkie zniszczenia odpowiadają osoby Wynajmujące. Nieprzestrzeganie regulaminu może również spowodować utratę kaucji.
 16. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godz 22,00 do godz 8 ,00 rano.
 17. Obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Do worków żółtych należy wyrzucać plastik, papier oraz metal. Do worków zielonych wyłącznie szkło. Pozostałe odpady należy wyrzucać do pojemnika z odpadami zmieszanymi w altanie na odpady komunalne.
 18. Brak segregacji śmieci może spowodować naliczeniem dodatkowej opłaty
 19. Podczas przebywania dzieci na placu zabaw Wynajmujący zapewnia nadzór nad dziećmi osobom dorosłym oraz przejmuje odpowiedzialność nad dziećmi podczas zabawy.
 20. Trampolina przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci od 3 do 14 lat. Na trampolinie nie mogą przebywać więcej niż 3 dzieci i nie mogą pozostawać bez nadzoru osoby dorosłej.
 21. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 22. Zabrania sie smażenia ryb z uwagi na utrzymujący się nieprzyjemny zapach.
 23. Na jeden domek przypadają maksymalnie dwa bezpłatne miejsca parkingowe.
 24. Ze względów bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany w częściach wspólnych.
 25. Zgubienie kluczy powoduje pobranie opłaty 150 zł/szt.
 26. Godzinę Opuszczenia domku należy zgłosić dzień wcześniej. Jeśli nie zostaje zgłoszona godzina wyjazdu personel odbiera domek o godzinie 9,30 w dniu wyjazdu.
 27. Opuszczając domek należy go zdać personelowi wraz z kluczami w stanie w jakim został oddany w dniu przekazania.
 28. Za pozostawienie domku niesprzątniętego pobieramy opłatę od 100 zł do 300 zł.
 29. Rażące łamanie regulaminu, zakłócanie ciszy nocnej, nadużywanie alkoholu będą skutkować wykwaterowanie bez zwrotu kosztów pobytu oraz kaucji.
 30. Osoby korzystające ze strefy spa są odpowiedzialne za pozostawienie czystości po zakończonej sesji.